Historický okamih pre slovenské kompostárne: Vznikla Kompostovacia asociácia Slovensko – KOMPAS

Vďaka kompostu môže byť pôda na Slovensku kvalitnejšia (Zdroj: Freepik/rawpixel.com)

Novovzniknutá asociácia KOMPAS má za cieľ združovať výrobcov kompostu a spracovateľov biologicky rozložiteľného odpadu a materiálov, zastupovať ich záujmy a vytvoriť im podnetný priestor na zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe.

Asociácia KOMPOS ako ambasádor kompostu – prostriedku pre zlepšenie zdravia pôdy sa zameria aj na zvyšovanie povedomia o význame kompostu medzi poľnohospodármi a verejnosťou. „Viac ako 50 percent pôdy Slovenska je ohrozenej eróziou, čím prichádzame nielen o pôdu, ale aj o významné množstvá vody, ktoré by mohla pôda zadržať. Kvalitným kompostom máme šancu tento stav zvrátiť. Ten má totiž pozitívny dopad na schopnosť pôdy zadržiavať vodu, sekvestrovať atmosférický uhlík a podporiť biodiverzitu v prírode,” hovorí jedna zo zakladateliek asociácie Lucia Baľak, odborníčka na pôdny mikrobióm.

Na Slovensku je od júla roku 2021 povinný zber kuchynského odpadu z domácností. Biologicky rozložiteľné materiály a odpady sú cenná surovina a majú byť použité na výrobu kvalitného kompostu v súlade s hierarchiou obnovy produkčných zdrojov a s hierarchiou zhodnotenia odpadov. V roku 2022 sa samosprávy vyzbierali z domácností 37 342 ton kuchynského odpadu, pričom toto číslo predstavuje necelých 10 percent z celkového potenciálu produkcie kuchynského odpadu z domácností.

Kapacity na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním na Slovensku nie sú dostatočné. V dôsledku použitia nesprávnych postupov je výsledkom jeho spracovania nekvalitný kompost, o ktorý medzi poľnohospodármi nie je záujem.

„Ekologická a ekonomická pridaná hodnota kompostovania je nepopierateľná. Musíme sa však na kompostárne začať pozerať ako na zariadenia, ktorých prvoradou úlohou je výroba kvalitných kompostov. Len pomocou nich vieme maximalizovať benefity kompostov pre životné prostredie a zabezpečiť dlhodobý záujem o komposty. K tomu potrebujeme kvalitnú surovinu, dostatočne vybavené kompostárne, ale hlavne obsluhu, ktorá bude rozumieť potrebám kompostovacieho procesu. Verím, že táto asociácia tomu pomôže,“ doplnil Branislav Moňok, predseda asociácie.

Zdroj: Tlačová správa
Odporúčame