Svätý Valentín pomáhal zaľúbeným, no jeho láska skončila tragicky: Bol autorom prvej valentínky?

svätý valentín a oslava lásky

Sviatok svätého Valentína nahradil sviatky plodnosti (Zdroj: Pexels/freestocks.org)

Svätý Valentín bol kňaz, ktorý sa dodnes spája so sviatkom zaľúbených. K dnešnému sviatku sa predovšetkým viaže legenda o kňazovi zo starovekého Ríma, ktorý aj napriek zákazu cisára Claudia II. sobášil podľa kresťanského rituálu rímskych vojakov. Cisár vojakom zakazoval uzavrieť manželstvo, lebo si myslel, že by ich manželský život odvádzal od plnenia vojenských povinností.

Svätý Valentín porušoval predpisy

Valentín považoval toto nariadenie za porušenie božích zákonov a snúbencov tajne oddával, za čo skončil vo väzení a 14. februára 269 n. l. ho popravili sťatím hlavy. Podľa legendy pred popravou ešte stihol napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. Práve tento lístok sa stal základom valentínskej tradície – tzv. „valentínky“. Neskôr Valentína vyhlásili za svätého a stal sa patrónom zaľúbených, snúbencov a mladomanželov.

Sviatok svätého Valentína sa začal v katolíckej cirkvi oficiálne pripomínať v roku 496 počas pontifikátu pápeža Gelasia I. Úmyslom bolo nahradiť sviatok plodnosti (Lupercalia), ktorý pripadal na 14. február. Jedna zo zvyklostí týchto osláv v starovekom Ríme prikazovala mladým dievčatám, aby napísali ľúbostné odkazy. Tie sa vložili do veľkej urny, ktoré si odtiaľ vyťahovali slobodní muži. Tí potom dvorili tej panne, ktorej odkaz si vytiahli. Sviatky plodnosti boli známe aj bujarými oslavami, ktoré sa nepozdávali pápežovi, preto ich zakázal a nahradil sviatkom sv. Valentína.

Iná legenda hovorí, že sviatok zamilovaných sa začal sláviť v stredovekom Anglicku a Francúzsku, pretože práve v polovici februára začínajú mnohé druhy vtákov vytvárať páry.

Deň zaľúbených sa oslavuje po celom svete

Deň zaľúbených je už desiatky rokov populárny v Spojených štátoch amerických (USA), Austrálii, Británii, vo Francúzsku, Kanade, Portugalsku, Španielsku či Taliansku. V Japonsku napríklad dávajú dievčatá chlapcom – nie vždy manželom či snúbencom – čokoládu. Tí, čo dostali tento darček, môžu o mesiac, 14. marca, dať dotyčnej bielu čokoládu.

V Brazílii sa Deň sv. Valentína nazýva Dia dos Namorados, slávi sa podobne ako v americkej alebo európskej tradícii, ale v inom termíne – 12. júna, deň pred 13. júnom, sviatkom sv. Antona. Ten je v Brazílii obľúbený a Brazílčania veria, že žehná mladé páry a úspešné manželstvá.

Na Slovensko sviatok prenikol začiatkom 90. rokov minulého storočia prevažne vo svojej komerčnej podobe. Okrem tejto podoby Deň zaľúbených nadobudol na Slovensku aj iný rozmer. Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami organizujú v tento deň Valentínsku kvapku krvi.


Oslavujete sviatok svätého Valentína?

Sledujte náš Facebook

Zdroj: Plnielanu.sk, TASR
Odporúčame