Pôst

Pôst je dobrovoľné úplné alebo čiastočné odrieknutie jedla či iných pôžitkov. Pravidelný pôst je jednou z najúčinnejších foriem boja s populačnými chorobami

Najčítanejšie