Výskum kognitívnej robotiky: Slovenskí vedci na ňom budú spolupracovať so zahraničnými špecialistami

pacient a monitor ukazujúci vyšetrenie mozgu

Slovenskí vedci dostanú za svoju prácu toto ocenenie (Zdroj: GettyImages)

Výskumníci z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave budú spolupracovať s medzinárodnými expertmi pri výskume kognitívnej robotiky. Medzinárodný projekt s názvom Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university (TERAIS) odštartoval začiatkom októbra s podporou vedecko-výskumného programu EÚ Horizon Europe. Spolufinancovaný je Univerzitou Komenského. Celkovo sa naň vyčlenilo 1,6 milióna eur.

Vytvára sa dlhodobá medzištátna vedecká spolupráca

Projekt sa zameriava na systematický rozvoj ľudí, vytvára medzinárodné partnerstvá, udržiava excelentnosť výskumu a budovanie podpory výskumu. Toto sú jeho štyri základné piliere. V rámci projektu sa tiež preskúmajú súčasné podmienky a potreby vedcov na katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

„Spoločný výskum sa bude venovať kognitívnej robotike s využitím umelých neurónových sietí a hlbokého učenia, čo sú v súčasnosti špičkové technológie v oblasti umelej inteligencie. (…) Prispeje k zvýšeniu povedomia širokej verejnosti o technológiách súvisiacich s robotmi ako kľúčovej súčasti modernej spoločnosti založenej na informačných technológiách a zvýši reputáciu, profil a atraktivitu slovenských výskumných inštitúcií,“ priblížil Farkaš.

Výmena informácií a vzájomná komunikácia medzi vedcami budú podporené výmenami zamestnancov a študentov či organizovaním spoločných podujatí – webinárov a workshopov. V pláne sú ďalšie spoločné projekty a vedecké publikácie. „Výskum prispeje k vývoju robotov, ktoré budú dôveryhodné pre ľudí, ktorí s nimi budú môcť denne interagovať,“ vyjadril sa vedúci katedry aplikovanej informatiky UK a koordinátor projektu Igor Farkaš.

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame