Máte doma dostatok liekov? Vo svojej lekárni ich nemusíte nájsť

Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

Situácia vo verejných lekárňach môže byť podľa Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) čoskoro kritická. Podľa nich len niečo vyše jedného percenta z verejných lekární má k dispozícii dostatočný počet ochranných pomôcok, ako rúšok alebo respirátorov. Takmer 90 % nedisponuje dezinfekčnými prostriedkami na výdaj pacientom.

Dezinfekcie je nedostatok

Takmer tretina lekární nemá dostupné dezinfekčné prostriedky. Dokonca ani na dezinfekciu svojich priestorov, ako zdravotníckeho zariadenia. Tretina lekární má zásobu dezinfekčných prostriedkov na tento účel len asi na týždeň a tretina na mesiac. „Spomenuté zistené údaje možno považovať za kritické,“ konštatuje prezident komory Ondrej Sukeľ.

Ako ďalší kritický bod komora vníma aj informácie, že v distribučných spoločnostiach začínajú byť prechodne nedostupné lieky na liečbu horúčky s obsahom paracetamolu a ibuprofenu. Ako aj farmaceutické suroviny používané pri individuálnej príprave liekov. „Zástupcovia Slovenskej lekárnickej komory nie sú prizývaní na rokovania krízových štábov, nemáme absolútne žiadne relevantné informácie či odporúčané postupy,“ poznamenáva Sukeľ.

V lekárňach sa búria

Ako pokračuje Sukeľ, verejné lekárne sú vystavené zvýšenému tlaku pacientov, sú miestom primárneho kontaktu a najčastejšie navštevovaným zdravotníckym zariadením. „Ignorovanie potreby ochrany zamestnancov verejných lekární považujeme za neprípustné a nepochopiteľné. Už teraz viacerí poskytovatelia lekárenskej starostlivosti informujú, že zamestnanci lekární vo vyššej miere požadujú čerpanie dovolenky, prípadne sú uznaní za práceneschopných. Toto môže vyústiť až do stavu, že viaceré lekárne skrátia svoj prevádzkový čas a niektoré budú zatvorené, čím sa sťaží prístup pacientov k liekom,“ upozorňuje Sukeľ.

Slovenská lekárnická komora opakovane žiada štát, aby prostredníctvom kompetentných inštitúcií vydal pokyny pre činnosť verejných lekární so zameraním na konkrétne obmedzenia prístupu verejnosti do priestorov. Zároveň nech zabezpečí pre farmaceutov a farmaceutických laborantov, ktorí sú v priamom kontakte s pacientom, dostatočné množstvo ochranných a dezinfekčných prostriedkov.

Vyššie ceny nie sú v poriadku

Ochranné pomôcky nie sú dostupné a ich cena sa následne niekoľkonásobne zvýšila. Slovenská lekárnická komora (SLeK) na to upozorňuje v súvislosti s výskytom nového koronavírusu.

„Neúmerné a neštandardné zvyšovanie zisku akýmkoľvek subjektom, ktorý má v predmete činnosti obchod s prostriedkami potrebnými na ochranu života a zdravia, v situácii pandemického ohrozenia, považujeme za hrubo neetické, nekolegiálne a hazardujúce s verejným zdravím,“ uviedol prezident komory Ondrej Sukeľ.

Zdroj: SITA
Odporúčame