Pod jednou strechou so starými rodičmi: Poradíme vám, ako vyriešiť viacgeneračné bývanie

Viacgeneračné bývanie

Spolužitie rodičov, dospelých detí a vnúčat utužuje rodinné väzby a prináša množstvo výhod (Zdroj: GettyImages)

V dnešnej dobe, keď rastú životné náklady a dostupnosť pôžičiek či hypoték je čoraz náročnejšia, mnoho ľudí hľadá inovatívne spôsoby, ako si zabezpečiť strechu nad hlavou. Jedným z riešení, ktoré sa stáva čoraz populárnejším, je viacgeneračné bývanie. Tento koncept nie je nový, no v súčasnosti získava obľubu ako praktická a ekonomická možnosť pre rodiny.

Život viacerých generácií pod jednou strechou bol kedysi bežný a dnes sa miestami vracia ako jedna z možností riešenia bývania. Nielenže poskytuje ekonomické výhody, ale tiež podporuje vzájomné väzby a spoluprácu medzi generáciami. Stavebný segment preto čoraz častejšie reaguje na túto potrebu a poskytuje možnosti prispôsobenia domov tak, aby umožňovali pohodlné bývanie pre viacero generácií.

V článku sa dočítate:

  1. Aké sú typy viacgeneračného bývania
  2. Aké riešenia ponúka viacgeneračné bývanie
  3. Na čo si dávať pozor pri prestavbe
  4. Aké sú výhody a nevýhody spolužitia viacerých generácií
  5. Ako nazerať na budúcnosť  z hľadiska bývania

Typy viacgeneračného bývania

Prvou a najobvyklejšou schémou viacgeneračného bývania je spolunažívanie troch generácií pod jednou strechou. Ide o situáciu, kde žije manželský pár v produktívnom veku s malými deťmi a so starými rodičmi na dôchodku. Tento model umožňuje vzájomnú podporu a starostlivosť medzi generáciami, pričom poskytuje aj finančné výhody zdieľaním nákladov na bývanie.

Druhou, stále častejšie sa objavujúcou schémou, je bývanie rodiny s dospelými deťmi, ktoré sa zatiaľ neosamostatnili. Takýto model bývania takisto prináša so sebou množstvo výhod. Je však potrebné zvážiť aj náležité výzvy, ktorým sa členovia domácnosti zákonite nevyhnú. 

Možnosti riešenia viacgeneračného bývania

Viacgeneračné spolužitie sa prirodzene premieta aj do dispozícií a typológií rodinných domov. Takéto bývanie môže vzniknúť ako novostavba, kde sa už od začiatku dajú zahrnúť do projektu požiadavky a predstavy členov rodiny, ale aj ako prestavba alebo dostavba existujúceho domu. Správne navrhnutý či upravený rodinný dom je priestorom, v ktorom môže žiť viacero generácií bez toho, aby si navzájom prekážali. Takéto bývanie by malo umožňovať zachovanie súkromia a malo by tiež byť miestom, kde sa môžu odovzdávať medzigeneračné skúsenosti.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Dom z 19. storočia dostal modernejšiu podobu: Takéto schodisko s výhľadom do neba nemá hocikto

Je však potrebné dodržať určité pravidlá – ideálna je dispozícia, ktorá poskytne oddelené bývanie pre každú dospelú generáciu. V prípade úpravy už existujúceho bývania to môže zahŕňať napríklad prístavbu ďalšieho, menšieho domu na pozemku, vyčlenenie samostatných izieb a priestorov v existujúcom dome alebo rozdelenie domu na viacero samostatných bytov. Dôležité je, aby úprava umožnila flexibilitu a prispôsobenie meniacim sa potrebám rodiny v priebehu času. Priestorové usporiadanie môže mať viac podôb.

1. Podkrovie ako samostatný byt

Pri prestavbe existujúceho domu je možné využiť napríklad podkrovie na pridanie menšej bytovej jednotky s vlastnou kuchyňou a hygienickým zázemím. Pre rodiny s dospievajúcimi deťmi môže byť ideálnym riešením takýto priestorový koncept dvoch samostatných bytov na rôznych poschodiach. Na prízemí sa nachádzajú rodičia, na poschodí dospelé deti s vlastným potomstvom. Keď sa deti osamostatnia a odídu z domu, byt na poschodí môže byť využívaný rôznymi spôsobmi – ako domáca kancelária alebo hosťovské izby.

Klasický trojgeneračný koncept pre rodiny s malými deťmi a starými rodičmi umožňuje starým rodičom bývať na prízemí (napríklad kvôli bezbariérovému riešeniu) a mladej rodine na poschodí. Zdieľanie spoločnej záhrady poskytuje priestor pre vzájomné stretnutia a relaxácii.

2. Horizontálne rozdelenie domu

Tento model usporiadania je vhodný skôr pri novostavbách a vyžaduje väčšiu zastavanú plochu, ale zato poskytne možnosť mať oddelené vstupy do domu a tým väčšie súkromie. Princípom je integrácia dvoch nezávislých bytových jednotiek do jedného stavebného celku. Obvykle nejde o dva rovnako veľké byty, ale skôr o jeden „hlavný“ a jeden „doplnkový“, kde hlavný byt obýva rodina s deťmi a doplnkový je určený pre starých rodičov.

3. Koncept „veľkého a malého domu“

Jednou z možností, ako riešiť spoločné bývanie, je prístavba – rozšírenie existujúcemu domu, alebo dostavba ďalšieho domu na pozemku. Je zvyčajne oveľa menší a disponuje vlastnou kúpeľňou aj kuchyňou. Koncept vo forme „veľkého a malého domu“ umožňuje nezávislé bývanie pre dve generácie. Oba objekty zdieľajú len parkovacie miesta pred domami a umožňujú reguláciu sociálnych kontaktov medzi rodinami.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Prírodné materiály a upravená záhrada: Architekti vytvorili oázu snov

4. Flexibilné usporiadanie priestorov domu

Niekedy nie je priestor na stavbu samostatného domčeka pre jednu z generácií ani na rozdelenie existujúceho domu na viaceré bytové jednotky. V takom prípade je možné niektoré priestory využívať spoločne – napríklad kuchyňu s obývačkou. Samostatné by tak zostali len spálne s hygienickým zázemím, prípadne je možné zmeniť nevyužívané miestnosti na ďalšiu kúpeľňu či spálňu. Niekedy pomôže aj zmena usporiadania priečok, kde sa napríklad jedna veľká miestnosť rozdelí na dve menšie. 

Na čo si dávať pozor pri prestavbe

Prvým krokom pri prestavbe domu na viacgeneračné bývanie je dôkladné plánovanie a návrh. Zmeny a stavebné úpravy konzultujte s odborníkmi a myslite aj na potrebné povolenia. Ak ide o zásah do statiky, zmeny v nosných priečkach alebo búranie nosnej steny, je potrebné stavebné povolenie bez ohľadu na to, či sa jedná o byt v paneláku, alebo rodinný dom. Niekedy aj zdanlivo malé úpravy, ako je rozšírenie dverného otvoru, môžu mať veľký dopad na stabilitu stavby, preto musí dokumentácia zahŕňať aj statický posudok.

Pri rozširovaní domu, či už pôdorysne alebo objemovo, je tiež potrebné stavebné povolenie. Rovnako potrebujete žiadať o stavebné povolenie, ak meníte výšku či tvar strechy. Dôležité je mať dobrú projektovú dokumentáciu a všetky potrebné povolenia, aby prestavba prebehla bez problémov.

Pri úprave staršieho domu nemáte takú voľnosť riešenia dispozície ako pri novostavbe. Výhoda však spočíva v tom, že nemusíte riešiť prípojky inžinierskych sietí. V každom prípade je dôležité prestavbu dôkladne a odborne naplánovať, aby všetko prebehlo hladko a predišlo sa nepríjemným komplikáciám v budúcnosti. 

Plusy a mínusy spolužitia viacerých generácií

Jednou z hlavných výhod viacgeneračného bývania je vzájomná podpora a výpomoc medzi členmi rodiny. Starí rodičia môžu pomôcť s opatrovaním vnúčat, čím odľahčia svojim deťom starostlivosť o potomstvo. Na druhej strane, mladšie generácie môžu poskytnúť starším rodičom pomoc a podporu na jeseň života. Výhodou je aj čiastočné zdieľanie nákladov na bývanie a v neposlednom rade aj vytvorenie silných rodinných väzieb.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Byt v starom paneláku po rekonštrukcii totálne ožil: Pozrite na tú premenu, poznáme aj náklady!

Viacgeneračné bývanie však môže priniesť aj určité riziká a výzvy. Napätie a nepohodu v rodine môže spôsobiť najmä:

  • ponorkový efekt
  • nezhody medzi generáciami, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku rozdielnych hodnôt, názorov a životného štýlu
  • príliš veľké zasahovanie do súkromia

Dodržiavanie určitých pravidiel zabezpečí bezproblémové spolunažívanie a vďaka tomu budú všetci členovia profitovať a budú si tiež navzájom oporou. Základom dobrých vzťahov je komunikácia, tolerancia, empatia, ale tiež možnosť súkromia a voľnosti v rámci bývania. Viacgeneračné bývanie totiž môže dobre fungovať iba za predpokladu, že všetky generácie majú správne nastavené hranice a navzájom si ich neprekračujú.

Vždy treba myslieť aj na budúcnosť

Viacgeneračné bývanie je trendom, ktorý získava na popularite a môže byť vhodným riešením pre mnohé rodiny. Pri stavbe či prestavbe takéhoto bývania je dôležitá aj určitá flexibilita a adaptabilita dispozície budovy. Práve tá totiž zabezpečí, že dom bude dobre slúžiť aj v budúcnosti, keď sa zmenia potreby a požiadavky členov rodiny.

Sledujte náš Instagram

Zdroj: Plnielanu.sk
Odporúčame