Yellowstonský národný park

Mračná nad Mammoth Springs v Yellowstonskskom národnom parku

Mračná nad Mammoth Springs v Yellowstonskskom národnom parku

Zdroj: theamazingpics.com
Odporúčame