Zachráňte život kolegovi či manželke: Naučte sa konečne prvú pomoc poriadne!

Prvá pomoc

flickr.com/TruecareUK

Viete si predstaviť situáciu, keď si v pohode čítate noviny a odrazu pri kuchynskej linke odpadne vaša manželka? Alebo, manžel sa náhle chytí za srdce a v obývačke sa zrúti na podlahu? Čo by ste urobili? Spanikárili, vytočili 112, alebo priskočili k vášmu blízkemu a začali mu podávať nevyhnutnú prvú pomoc?

„Nevedomosť, strach a neochota ľudí poskytnúť prvú pomoc, pripravuje mnohých o šancu na prežitie do príchodu odbornej pomoci. Málokto si uvedomuje, že až 75 % úrazov a nehôd sa stáva v prítomnosti blízkych ľudí. Stačí chuť, vôľa a pár vedomostí, vďaka ktorým raz môžete pomôcť tým, ktorých máte najradšej,“ uviedol doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., špecialista na urgentnú medicínu a odborný garant projektu Krajina záchrancov.

Vedia Slováci poskytovať prvú pomoc?

Napriek tomu, že väčšina úrazov, nehôd a náhlych život ohrozujúcich ochorení vzniká v domácnostiach, veľa ľudí nevie správne poskytnúť prvú pomoc svojim blízkym. Sebavedomí Slováci si však myslia, že áno. Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti TNS. Až 78 percent ľudí je presvedčených, že by v prípade potreby vedeli blízkym podať prvú pomoc.

Žiaľ, toto číslo nezodpovedá realite. Skúsenosti z praxe lekárov záchranných služieb ukazujú, že je to len okolo päť až desať percent ľudí. Myslieť si, že viem, to nestačí!,“ podčiarkol Viliam Dobiáš.


Mohlo by vás zaujímať: Priveľa alkoholu alebo epileptický záchvat? Rozpoznajte rozdiel


Prečo nestačí vytočiť 112 a pasívne čakať?

Pri život ohrozujúcich stavoch ide o sekundy. Priemerný čas dojazdu záchranných služieb podľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby je na Slovensku 11 minút. Treba si napríklad uvedomiť, že ak pacient nedýcha a nie je mu do štyroch minút poskytnuté umelé dýchanie, tkanivá, najmä mozog, nedostávajú kyslík. Dochádza k jeho nezvratným ťažkým poškodeniam, ba neraz aj k smrti. Obdobne je to aj pri krvácaní. Kým sa pacient dostane do rúk špecialistom, stačí ranu zatlačiť prstami alebo dlaňou, ak je možnosť, tak priložiť vrstvu obväzu. Zabráni sa tak zbytočnej strate veľkého objemu krvi a z nich vyplývajúcich komplikácií. Spontánnou reakciou dokážete do príchodu profesionálnej pomoci oddialiť krehkú hranicu medzi životom a smrťou.

Byť pripravený znamená zachrániť život svojim najbližším

Je preukázané, že už 10 až 12-ročné deti sú schopné osvojiť si základy prvej pomoci. Tak prečo by ju nemali vedieť zvládnuť aj dospelí? Stačí na to odhodlanie, chuť a odvaha. Odborníci uisťujú, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna a je šancou na prežitie. Ak sa ľudia obávajú (podľa prieskumu je to až 40 percent ľudí), že jej neprofesionálnym poskytnutím postihnutému ublížia, tak opak je pravdou. Ublížia mu len vtedy, ak mu prvú pomoc neposkytnú vôbec! Navyše, neposkytnutie prvej pomoci je u nás trestné.

„Ideálne by bolo, keby prvú pomoc vedel správne poskytnúť každý, ale buďme realisti. Optimálne by bolo, keby tretina až polovica ľudí vedela poskytnúť prvú pomoc, tak by to stálo za to. Pri nehodách umiera ročne okolo 300 ľudí, na infarkt však ročne zomrie 4000 až 5000 ľudí. Z uvedeného počtu mŕtvych tri štvrtiny zomrú v prítomnosti kolegov na pracovisku, alebo v prítomnosti rodinných príslušníkov. Pritom podľa zahraničných skúseností tretina až polovica z nich by bola oživiteľná, keby ich niekto začal oživovať,“ podčiarkol Viliam Dobiáš.


Mohlo by vás zaujímať: Naučte sa prvú pomoc: Tieto zásady by ste mali určite poznať!


Čo by ste mali vedieť?

  • zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života – zistiť, čo sa stalo
  • zistiť príznaky úrazu, ochorenia
  • poskytnúť prvú pomoc
  • zabezpečiť odborné ošetrenie – privolať špecializovanú pomoc

Rozpoznať život ohrozujúce stavy:

  • zastavenie dýchania
  • zastavenie krvného obehu
  • veľké vonkajšie krvácanie
  • bezvedomie
  • šok

Aké číslo volať – 155 či 112?

155 – ak ide o výlučne zdravotné problémy

112 – ak na záchranu života treba okrem zdravotného personálu aj použitie techniky (hasičskej, vyprosťovacej a pod.)

Samozrejme, vytočiť môžete ktorékoľvek číslo, keďže obe linky sú prepojené. Znalosť príslušných čísiel je dobrá z hľadiska úspory času.


Všetko pre zdravé telo a dušu nájdete na www.vysetrenie.sk


Naučiť sa prvú pomoc môžete vďaka Krajine záchrancov

Na tej istej webovej stránke www.prvapomoc.sk môže každý bezplatne, jednoduchou a zaujímavou formou absolvovať e-learningový kurz základov prvej pomoci. Na konci e-learningového kurzu je test, ktorý preverí nadobudnuté znalosti.

Na základe jeho výsledkov získa úspešný absolvent Certifikát Krajiny záchrancov, ktorý oprávňuje k absolvovaniu praktického kurzu prvej pomoci za symbolickú cenu 14,90 eur. Následne sa absolventi stanú občanmi Krajiny záchrancov a môžu pomáhať rozširovať jej rady.

Na stránke sa nachádza množstvo potrebných a dôležitých informácií. Oplatí sa ju pravidelne navštevovať, a tak dopĺňať a opakovať si vedomosti. Na operačnom stredisku všetci vedia, čo robiť a je úžasné, keď telefonujú s niekým, kto to tiež vie a operátorom rozumie,“ doplnila Anna Smiešková, hlavná lekárka Krajského Operačného strediska ZZS Žilina.


Absolvovali ste kurz prvej pomoci? Vedeli by ste v prípade potreby postihnutému pomôcť? Napíšte ostatným čitateľom do diskusie pod článkom.

Zdroj: flickr.com/TruecareUK, flickr.com/TruecareUK, Viola
Odporúčame