Psychologička radí: Psychicky náročné predmety v škole by sa mali striedať s menej náročnými

Môže škola na deti pôsobiť ako strašiak? (Zdroj: Freepik/aspsvz)

Psychicky náročné predmety by sa podľa psychologičky v rozvrhu hodín v škole mali striedať s menej náročnými predmetmi, prípadne nenáročnými. Uviedla to Eva Smiková – psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. 

Malo by sa nahliadať na výkonnosť

Pri tvorbe rozvrhu je podľa odborníčky potrebné rešpektovať a nazerať na zmeny výkonnosti organizmu žiakov, ktoré podliehajú dennému a týždňovému biologickému rytmu organizmu.

„V rámci vyučovacieho dňa sa náročná psychická práca má zaradiť do času najvyššej psychickej výkonnosti (medzi 9.00 a 11.00 h) a psychicky nenáročné predmety v čase nižšej psychickej výkonnosti, teda na koniec vyučovacieho dňa,“ informovala Smiková.

Zároveň uviedla, že pracovný výkon ráno stúpa okolo 10.00 až 11.00 h, čo je zhruba tretia vyučovacia hodina. Najväčší pokles výkonnosti u žiakov je medzi 12.00 až 13.00 h.

Výkonnosť sa meria aj v dňoch v týždni

Aj v rámci vyučovacieho týždňa treba pamätať na to, že na začiatku týždňa sa organizmus rozbieha, a preto, ak je to možné, na pondelok by sa mala zaraďovať psychicky menej náročná činnosť,“ dodáva.

Maximum výkonnosti žiaci dosahujú v utorok a stredu a v piatok s prichádzajúcim víkendom už zase výkonnosť organizmu klesá. „Zo psychologického hľadiska za sebou nemajú nasledovať predmety rovnaké alebo podobné,“ poznamenala.

Konkrétne pravidlá o tom, ako by mal vyzerať rozvrh hodín pre žiakov v škole, neexistujú. Odborníčka však hovorí, že pri jeho tvorbe je vhodné rešpektovať zákonitosti bio-psycho-sociálneho vývinu žiakov. „Sami učitelia ocenia, ak sú žiaci aktívni, pozorní, a preto by faktor dobre nastaveného rozvrhu nemali podceňovať,“ uzavrela Smiková.

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame