Nová výzva na rekonštrukcie a obnovy domov je tu: Podmienky sa takto upravili

obnov dom výzva

Štvrtá výzva na obnovu domov bude otvorená pre 10-tisíc žiadateľov (Zdroj: GettyImages)

Plán na obnovu domov sa teší veľkému záujmu. Prvé dve pilotné výzvy a vyše 80 % žiadostí z 3. výzvy už bolo posúdených, takže vyše 10-tisíc ľudí pozná či splnilo podmienky alebo sú ich žiadosti v procese schvaľovania. Ak ste aj vy čakali s rekonštrukciou do ďalšej výzvy, potom vás určite poteší nasledujúca správa.

Nová výzva je tu

V poradí štvrtá výzva od Ministerstva životného prostredia a Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) je tu. Žiadatelia sa môžu hlásiť od 9. októbra 2023, čo pre záujemcov zabezpečuje dostatočne dlhý čas na prípravu. V novom kole štát plánuje podporiť ďalších 10-tisíc domácností. Na túto aktivitu je alokovaná suma vo výške 190 miliónov eur.

Zjednodušené podmienky

Nová výzva so sebou prináša aj niekoľko zmien. Napríklad, v rámci nového kola sa zjednodušili kritériá a naopak, rozšíril sa záber aktivít, ktoré možno financovať zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti. 

Do štvrtého kola sa môžu zapojiť aj žiadatelia, ktorí sa zapojili do predchádzajúcich výziev a nesplnili podmienky. Pretrváva aj fakt, že v nehnuteľnosti, ktorú plánujete rekonštruovať, nemusíte mať vedený trvalý pobyt a tiež nemusíte Slovenskej agentúre životného prostredia predkladať potvrdenie zo stavebného úradu. Navyše, nepreukazujú sa ani podlžnosti v sociálnej či zdravotnej poisťovni alebo na daňovom úrade.

Ako podať žiadosť?

K vyplneniu online žiadosti (formulár sa na stránke Obnov dom objaví až 9. októbra) budete potrebovať doklad totožnosti (žiadateľa aj prípadných spoluvlastníkov), IBAN číslo účtu, list vlastníctva a rodný list pre potreby súhlasu s výpisom z Registra trestov (platí pre žiadateľa aj prípadných spoluvlastníkov).

Zaregistrovanú online žiadosť si potom vytlačíte, podpíšete a pošlete do SAŽP, pričom k nej budete musieť pripojiť aj požadované prílohy, ktorými sú:

  • projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát domu pred obnovou,
  • súhlas a splnomocnenie udelené ostatnými spoluvlastníkmi (ak nie ste jediným majiteľom domu),
  • farebná fotodokumentácia domu pred obnovou zo všetkých strán,
  • dokument potvrdzujúci vek domu, ak nie je vek uvedený v projektovom energetickom hodnotení (kolaudačné rozhodnutie, povolenie užívania stavby, potvrdenie obecného/mestského úradu o veku budovy alebo znalecký posudok, z ktorého je zrejmý vek stavby).
👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Kúpa šteniatka je vážna vec: Takto rozpoznáte množiareň a ušetríte si plno problémov

Na čo sa (ne)dá využiť podpora

Dotácia sa dá využiť na zateplenie podlahy alebo obvodového plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory, odstránenie azbestu a podobne. Po novom však majitelia budú môcť čiastočne financovať aj inštaláciu biomasového kotla, vyvložkovanie komína či batériové úložisko k fotovoltike. Čiastočne je možné preplatiť aj projekt protipožiarnej ochrany, ktorý je dôležitý práve pri inštalácii fotovoltických panelov a domácich wallboxov na nabíjanie elektrických áut.

Naopak, dotácia nemožno uplatniť na vybudovanie nadstavby alebo prístavby. Rovnako sa nedá použiť ani na rekonštrukciu, ktorá by slúžila k zobytneniu podkrovia alebo suterénu. 

Koľko peňazí môžete získať?

Najvyššia suma, ktorú budú môcť žiadatelia získať je 15-tisíc eur a to pri úspore primárnej energie v rozsahu 30 až 60 percent. Pokiaľ však preukážete úsporu energie viac ako 60 percent, môžete získať až 19-tisíc eur.

V prípade, že podávate žiadosť a ste vlastníkom rodinného domu, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a bol postavený pred rokom 2013, bude vám podľa Mateja Kerestúra, generálneho riaditeľa SAŽP, preplatených 75 percent z celkových oprávnených výdavkov. Ako ďalej dodal: „Ak však obnovu stihne do 31. októbra 2024 a do tohto termínu predloží aj žiadosť o platbu, môže získať až 80 percent celkových oprávnených výdavkov.“

Poskytnutie dotácie sa vzťahuje aj na opatrenia a sprievodnú dokumentáciu realizované pred vyhlásením výzvy, nie však skôr ako 1. februára 2020. Nezabúdajte však, že rodinný dom môže mať maximálne tri bytové jednotky a podlahová plocha, ktorá sa využíva na iný účel ako bývanie nesmie presiahnuť 10 % celkovej podlahovej plochy rodinného domu. Rodinný dom zároveň nemôže byť prenajímaný tretím osobám.

Plánujete sa zapojiť do 4. výzvy Obnov dom?

Sledujte nás aj na Instagrame

Zdroj: plnielanu.sk, sazp.sk, asb.sk
Odporúčame