Turistika so psom v chránených územiach: Kedy je to možné a v akom prípade vám hrozí pokuta?

pes a žena na turistike

Dá sa ísť so psom aj do chránených území? (Zdroj: Freepik/travelarium)

Pokiaľ sa chystáte na turistiku do chránených území so štvrtým a piatym stupňom ochrany a rozmýšľate, či so sebou môžete vziať aj svojho psa, máme pre vás odpoveď.

Áno, ale…

Treba ho mať na vôdzke a najdôležitejšie je, aby majiteľ vedel svojho psa ovládať, ozrejmil pre TASR Branislav Píši, hlavný koordinátor stráže prírody Štátnej ochrana prírody SR.

„Voľný pohyb psa môže mať negatívny vplyv na pokoj voľne žijúcich živočíchov. Ich majitelia sú limitovaní regulovať voľný pohyb svojho psa v chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany a hoci v treťom stupni ochrany nie je explicitne zakázaný voľný pohyb psa, je zakázaný pohyb mimo turistického chodníka alebo náučného chodníka,“ uviedol. Pripomenul, že hľadaním odbehnutého psa mimo takéhoto turistického chodníka sa turista vystaví riziku sankcie zo strany ochranárov.

Turista, ktorý do prírody berie i svojho psa, musí podľa Píšiho slov predovšetkým vyhodnotiť jeho ovládateľnosť, reakcie na povely a poslušnosť. „Tu musí brať na zreteľ najmä pri prvej návšteve v prírodnom prostredí, že toto prostredie je pre psa novým, doposiaľ nepoznaným a nie je možné relevantne predpokladať jeho reakciu na toto nové prostredie,“ upozornil.

Ešte predtým, ako sa vydáte na cestu…

Zákaz pohybu mimo chodníka však neplatí na miestach, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku. Ich zoznam býva uverejnený na úradnej tabuli úradu i dotknutej obce. Podľa Píšiho môžu takéto miesta zahŕňať aj celé chránené územie a jeho ochranné pásmo. Turistom preto odporúča oboznámiť sa s návštevným poriadkom národného parku ešte pred návštevou chráneného územia.

Turista by si mal tiež pred návštevou chráneného územia stanoviť turistickú trasu vopred a oboznámiť sa s príslušným návštevným poriadkom. „Po takto zvládnutej príprave je vysoko pravdepodobné, že sa svojím pobytom v prírode so psom nevystaví riziku porušenia zákonných obmedzení v chránenom území,“ uzavrel.

Kedy vám hrozí pokuta?

Voľný pohyb psa v chránených územiach je priestupkom, za ktorý je možné uložiť pokarhanie, v správnom konaní pokutu do výšky 3319,39 eura a prepadnutie veci. Ak sa osoba dopustí rovnakého priestupku do dvoch rokov po uložení sankcie, môže byť vystavená pokuta do dvojnásobku hornej hranice pokuty. V blokovom konaní možno za takýto priestupok uložiť pokutu do 300 eur.


Hľadáte zaujímavé čítanie? Objavte 55 pravdivých príbehov v skvelej knihe!

Zdroj: plnielanu.sk, TASR
Odporúčame