Bezpečné používanie internetu u detí: Polícia v školách organizuje tieto osvetové aktivity pre školákov

Kontrolujete svoje deti na sociálnych sieťach a ste si istí, že ich vedia používať bezpečne? (Zdroj: Freepik/ArthurHidden)

Bezpečné používanie internetu a sociálnych sietí s dôrazom na riziká s tým spojené patria k cieľom osvetových aktivít pri príležitosti Dňa bezpečného internetu (7. 2.). Ako uviedla Zuzana Hrabovská z Prezídia PZ, krajské riaditeľstvá Policajného zboru (KR PZ) od pondelka (6. 2.) do piatka (10. 2.) žiakov poúčajú v školách o týchto skutočnostiach a organizujú pre nich rôzne zaujímavé aktivity. 

Pri prednáškach využívajú rôzne metodické pomôcky

Policajti využívajú pri náučných prednáškach napríklad leták s názvom Viem, ako sa nezamotám do sociálnych sietí a video s názvom Say No!, ktoré cieli na budovanie povedomia o fenoméne sexuálneho zneužívania detí, sexuálneho vydierania a detskej pornografie na internete.

Príslušníci policajného zboru tiež pracujú s metodickou pomôckou s názvom Skrývačka, ktorej podstatou sú štyri videá s tematikou mladých ľudí a tínedžerov v internetovom priestore, ktorí sa učia, ako nezverejňovať svoje citlivé dáta na internete.

Osveta v rámci pohybu na internete je určená všetkým

Počítač je podľa polície veľkým pomocníkom, no môže človeku aj uškodiť či v niektorých prípadoch aj ohroziť na živote. Sociálne siete sa stali obľúbeným nástrojom nielen pre dospelých, ale aj pre čoraz mladšie deti. Vďaka nim si môžeme vymieňať množstvo informácií a zážitkov. Tieto zdieľané dáta však môžu okrem iného umožniť útočníkovi ľahší prístup k obeti.

Minulý rok sa uskutočnilo v základných a stredných školách 2108 preventívnych aktivít, na ktorých sa zúčastnilo takmer 47 tisíc žiakov a študentov. Ďalšie aktivity boli určené nielen širokej verejnosti, ale aj pedagógom, rodičom, centrám pre deti a rodiny či komunitným centrám, osobám s mentálnym postihnutím a koordinátorkám ochrany detí pred násilím.

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame