Nevera

Vo všeobecnosti nevera väčšinou začína skôr než dvaja ľudia skončia v posteli. Považuje sa za neveru aj kontakt bez fyzického zblíženia?