Opuchy

Opuchy sa môžu prejaviť po zranení, ale aj poukazovať na závažnejšie ochorenie. Zistite ich najčastejšie príčiny. Čo napomáha ich zmierneniu?