Certifikáty sú odovzdané: Do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudli i kyjatické hračky

kyjatické hračky

Do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva pribudli i kyjatické hračky (Zdroj: Facebook/Kyjatické hračky)

Galaprogram vyhlásenia nových prvkov zapísaných na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO sa uskutočnil v pondelok v divadle Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) v bratislavských Rusovciach. Posledné ročníky slávnostného vyhlásenia sa neuskutočnili pre pandémiu.

Toto sú nové prvky pridané do zoznamu

Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa za rok 2022 zapísali a odovzdali certifikáty k prvkom: značkovanie turistických trás, kyjatické hračky a paličkovaná babková čipka.

Ocenené boli aj prvky z minulých rokov

Zároveň sa odovzdali certifikáty k prvkom zapísaným v rokoch 2019 – 2021 pre ornament z Čataja a Veľkého Grobu, pre gajdicu, kraslice z Polichna, skalický trdelník, jánošikovskú tradíciu, tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti, črpáky, goralskú kultúru a karičku z Parchovian.

Ako ďalej informuje SĽUK, odovzdalo sa aj osvedčenie o zápise do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku za aktivitu „Večer v Múzeu oravskej dediny“.

V rámci programu sa tiež odovzdali oficiálne certifikáty prvkom, ktoré boli naposledy zapísané na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO pre sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva, drotárstvo a tradície spojené s chovom koní plemena lipican.

Zdroj: plnielanu.sk, TASRGalaprogram vyhlásenia nových prvkov zapísaných na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO sa uskutočnil v pondelok v divadle Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) v bratislavských Rusovciach. Posledné ročníky slávnostného vyhlásenia sa neuskutočnili pre pandémiu. Toto sú nové prvky pridané do zoznamu Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa za rok 2022 zapísali a odovzdali certifikáty k prvkom: značkovanie turistických trás, kyjatické hračky a paličkovaná babková čipka. Ocenené boli aj prvky z minulých rokov Zároveň sa odovzdali certifikáty k prvkom zapísaným v rokoch 2019 – 2021 pre ornament z Čataja a Veľkého Grobu, pre gajdicu, kraslice z Polichna, skalický trdelník, jánošikovskú tradíciu, tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti, črpáky, goralskú kultúru a karičku z Parchovian. Ako ďalej informuje SĽUK, odovzdalo sa aj osvedčenie o zápise do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku za aktivitu „Večer v Múzeu oravskej dediny“. V rámci programu sa tiež odovzdali oficiálne certifikáty prvkom, ktoré boli naposledy zapísané na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO pre sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva, drotárstvo a tradície spojené s chovom koní plemena lipican. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Proces súvisiaci s tvorbou reprezentatívneho zoznamu koordinuje a administruje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru ako odborné pracovisko SĽUK-u.
Odporúčame