Populácie dravcov pomaly narastajú: Vlani hniezdilo na Slovensku 94 párov orla kráľovského!

orol

Počet párov orla kráľovského u nás narastá (Zdroj: Freepik/Jesus Cobaleda)

V roku 2016 hniezdilo na Slovensku len 59 párov orla kráľovského. Do roku 2022 počet narástol na 94 párov. Za postupným nárastom stojí potlačenie a riešenie vtáčej kriminality. Informoval  o tom Tomáš Veselovský z projektového tímu Pannon Eagle LIFE, ktorý realizuje Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

Vtáčia kriminalita je starostlivo kontrolovaná

Pre ornitológov je vtáčia kriminalita veľmi nepriaznivým javom. Dravce bývajú usmrcované rôznymi spôsobmi, najčastejšie však otravou. Od roku 2016 evidovali šesť otrávených orlov kráľovských, 17 orliakov morských, 13 hají červených a vyše 100 myšiakov hôrnych. Cielené otravy sú hrozbou nielen pre dravé vtáky, ale aj pre ľudí.

„Jedy, ktoré používajú páchatelia, sú rovnako nebezpečné pre zvieratá aj ľudí. V momente, ako páchateľ vyloží otrávenú návnadu, stráca kontrolu nad tým, kto alebo čo s ňou príde do kontaktu,“ povedala Zuzana Guziová z RPS. Návnady obsahujúce otravu sa často nachádzajú aj na miestach, kde sa chodia ľudia v prírode prechádzať a tráviť tam čas. „Jed sa do organizmu vstrebáva aj cez pokožku. Pri nájdení podozrivého nálezu je obozretnosť na mieste.“

Ornitológom pomáha aj polícia 

Územia, na ktorých sa v minulosti vyskytli prípady vtáčej kriminality, ornitológovia starostlivo kontrolujú a majú pod dohľadom. V rámci medzinárodného projektu špeciálne vycvičili psy na vyhľadávanie otrávených návnad. Na Slovensku máme dva takéto psy, ktoré sú aj súčasťou Policajného zboru.

„Členovia Ochrany dravcov na Slovensku, štátnej ochrany prírody a policajti so služobnými psami preventívne kontrolujú rizikové územia. Taktiež prehľadávajú aj tie oblasti, z ktorých boli hlásené uhynuté dravce s podozrením na otravu,“ povedal Veselovský.

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame