Príroda

Príroda je zdrojom nášho života. Bez nej by sme neboli schopní existovať, preto je nevyhnutné ju neustále rešpektovať a chrániť.