Sexuálna nechuť

Sexuálna nechuť môže prameniť z hlbšie zakorenených problémov v minulosti. Vyhýbajte sa partnerským nezhodám o zbytočnostiach, vášmu vzťahu to len prospeje.